Vad händer när jag söker hjälp?

Kontakta vårdcentralen i första hand. Om du är kvinna kan du också tala med en gynekolog om dina besvär. På vårdcentralen träffar du antingen en sjuksköterska eller läkare, som går igenom dina symtom. De kommer att ställa många frågor för att försöka ringa in vad just dina besvär beror på.

Frågorna kan till exempel handla om:

  • när och hur besvären började
  • hur omfattande dina besvär är
  • hur det påverkar dig i det dagliga livet
  • om du har allergier eller övriga sjukdomar
  • om du tar några läkemedel
  • om du har genomgått någon operation eller förlossning

Många upplever att det är svårt att prata om avföringsinkontinens. Det bästa är om du använder ord som känns bekväma för dig. Försök beskriva dina besvär så detaljerat som möjligt. Beskriv exempelvis:

  • om du läcker på väg till toaletten eller om du läcker när som helst under dygnet
  • om du har ont i buken eller stjärten
  • om du vet var alla toaletter i din omgivning finns
  • om du läcker luft eller avföring

För att bedöma vad som är orsaken till dina besvär kan läkaren göra vissa undersökningar:

Inspektion av ändtarmsöppningen för att se om där är irritation eller rodnad, och för att upptäcka eventuella hemorrojder, polyper, prolaps, sprickor, blödning eller tecken på tumör.

Palpation, som innebär att läkaren känner med ett finger utanpå och i ändtarmen för att känna på slutmuskelns knipfunktion.

Rektoskopi eller proktoskopi, som innebär att läkaren med hjälp av ett instrument undersöker ändtarmens insida upp till cirka 15 centimeter för att utesluta sjukdomar i tarmslemhinnan.

Är du kvinna kan det också vara aktuellt med inspektion av yttre delar av mellangård, vagina och analregion, för att se om där finns exempelvis hudflikar eller ärr från förlossningsskada eller tidigare operation.

Eventuellt påbörjas även en diarréutredning, vilket kan innebära att du remitteras vidare till olika undersökningar och prover.

Efter utredningen kan du få hjälp på vårdcentralen med stöd och råd angående kost och livsstil. Om du behöver tarmreglerande medel kan du få det på recept. Du kan också få hjälp att prova ut olika inkontinenshjälpmedel. Om det krävs ytterligare utredning och behandling kan din läkare remittera dig till en specialistklinik.