Vad finns det för behandlingar?

Avföringsinkontinens kan ha många olika orsaker, och det finns en mängd behandlingsalternativ. Diskutera med läkare eller sjuksköterska vad som är lämpligt för just dig.

Tarmreglerande medel

Till exempel loppfrö, psylliumfrö, husk, lunelax, Vi-siblin och Inolaxol.
Tarmreglerande medel stimulerar tarmen naturligt, binder vätska och ökar tarminnehållets volym. Det normaliserar avföringens konsistens och underlättar tömningen. Det finns även tarmreglerande medel som kan användas mot diarré, exempelvis Loperamid.

Lavemang

En tom tarm läcker inte. Små avföringsläckage, som kommer efter tömning, kan ibland avhjälpas genom att man tar ett minilavemang och sköljer ur analkanalen. Om ett minilavemang inte hjälper kan man prova ett större lavemang.

Perkutan tibial nervstimulering, PTNS

PTNS är när elektriska impulser ges via tibialisnerven, som går längst med insidan av benet från foten till nerver i bäckenbotten. Dessa nerver leder information till och från hjärnan, och är en del i det system som kontrollerar tarm och urinblåsa. Vid PTNS för man in en tunn akupunkturnål ovanför fotknölen och kopplar nålen till en extern stimulator som ger milda elektriska impulser. Behandlingen har god effekt på urinoch avföringsinkontinens.

Sakral nervstimulering, SNS

Vid sakral nervstimulering placeras en tunn elektrod nära nerverna som går i korsbenet. De elektriska impulserna stimulerar nerverna till ändtarmens slutmuskel och tjocktarmen. Sakral nervstimulering kan hos många lindra avföringsinkontinens eller förstoppning och ge en normal tarmfunktion.

Kirurgisk behandling

Om du lider av svår inkontinens och inga andra behandlingar har haft önskad effekt kan en operation vara ett alternativ. För att diskutera sådana alternativ krävs remiss till kirurgläkare med specialistkompetens.

Nedanstående behandlingar utförs numera endast vid specialistkliniker i Sverige och man behöver remitteras för detta. Innan kirurgiska ingrepp måste man genomgå ytterligare undersökningar.

Sfinkterplastik: Om den yttre ändtarmsmuskeln är skadad kan man reparera den genom att sätta ihop ändarna där skadan uppstod.

Korrektion av rektalprolaps: Om tarmen åker ut i samband med tarmtömning eller annan ansträngning kan man få tarmen på plats med olika operationer.

Injektionsbehandling: Ett biokompatibelt bulkmedel injiceras i analkanlen på tre eller fyra ställen.

Stomioperation: Om avföringsinkontinensen är mycket besvärande så kan en stomioperation vara ett alternativ som ger ökad livskvalitet.

Specifikt för kvinnor:

Perineoraphi: Om muskulaturen mellan vagina och ändtarm är skadad kan man bygga upp och dra ihop de olika musklerna.

Bakre vaginalplastik: Om den bakre vaginalväggen är försvagad kan man med operation förstärka den.