Vad är avföringsinkontinens?

Inkontinens betyder läckage. Oftast används ordet i samband med urinläckage, men det kan lika gärna syfta på avföringsläckage.

Avföringsinkontinens betyder att man inte kan kontrollera sin avföring viljemässigt, vilket leder till läckage. Upplevelsen av inkontinensen skiljer sig från individ till individ. Den kan komma som en brådskande trängning och svårighet att hålla tillbaka avföringen eller gasen. Det kan också komma passivt, det vill säga att man inte känner av när det har kommit. Ibland kan det upplevas som att det är svårt att tömma tarmen fullständigt, och att delar av avföringen läcker ut efteråt.

Avföringsinkontinens är ingen sjukdom, utan ett symtom som kan uppstå av många olika anledningar, till exempel som en följd av förlossning, ett kirurgiskt ingrepp eller i samband med sjukdom.

Många tycker att det är jobbigt att prata om sina besvär, vilket gör det svårt att veta hur många som verkligen har avföringsinkontinens. Olika studier visar att 2 – 24 procent av befolkningen har avföringsinkontinens, och att det ökar med åldern. En studie på befolkningen som bor i eget boende och är mellan 18 och 65 år visar att 7 – 8 procent har avföringsinkontinens, och att det är lika vanligt bland män som bland kvinnor.

Det finns många studier som visar att avföringsinkontinens ofta leder till försämrad livskvalitet för både män och kvinnor. Besvären upplevs som tabubelagda och svåra att prata om. Därför är det viktigt att veta att det finns hjälp att få.

Om man har avföringsinkontinens är det också vanligt att man har problem med urininkontinens. På www.1177.se och på www.sinoba.se kan du läsa mer om urininkontinens.

Vill du veta mer? Sök på “avföringsinkontinens” på sjukvårdsupplysningen www.1177.se eller fråga på din vårdcentral.