Var finns närmsta toalett?

Vågar jag ha de här ljusa byxorna? Luktar jag? Är detta frågor du ställs inför varje gång du ska gå ut? Då är du inte ensam.

Avföringsinkontinens är vanligare än du tror, och ingenting att skämmas för. Var inte rädd att prata med en läkare eller distriktssköterska om dina besvär. De kan hjälpa dig att få tillgång till anpassad rådgivning och rätt vård. Det finns hjälp att få.

Kontakta läkare direkt om du upplever något av följande:

  • Blod i avföringen
  • Viktnedgång
  • Mycket slem i avföringen
  • Aptitlöshet
  • Buksmärtor
  • Smärtor i samband med tarmtömning
  • Plötsligt ändrande avföringsvanor

Gå direkt till Sanicares hemsida